Τι γίνεται όταν κάποιο διαμέρισμα έχει κοινόχρηστες οφειλές;

Τι γίνεται όταν κάποιο διαμέρισμα έχει κοινόχρηστες οφειλές;


Στην περίπτωση που κάποια πολυκατοικία είναι ασφαλισμένη με νομική προστασία είσπραξης κοινοχρήστων οφειλών, και ένα διαμέρισμα οφείλει κοινόχρηστες οφειλές 2.850 ευρώ που αφορούν την χρονική διάρκεια από 1/9/2017 έως 31/10/2019. Η πολυκατοικία είναι ασφαλισμένη από τις 10/3/2019, και ο διαχειριστής θέλει να χρησιμοποιήσει την κάλυψη νομικής προστασίας για να εισπράξει τις κοινόχρηστες οφειλές.
Ο διαχειριστής  κάνει αναγγελία - Υπεύθυνη δήλωση συμβάντος στην νομική προστασία.

Το ποσό των ανείσπρακτων κοινοχρήστων οφειλών είναι 2.850 ευρώ, το οποίο χωρίζεται: 
α) στο ποσό των 2.050 ευρώ που αφορά την χρονική διάρκεια πριν την ασφάλιση έως την έναρξη ασφάλισης από της 1/9/2017 έως 10/3/2019  
β) και στο ποσό των 800 ευρώ που αφορά την χρονική διάρκεια μετά την έναρξη ασφάλισης από 11/3/2019 έως 31/10/2019.

Η νομική προστασία αναλαμβάνει την διαδικασία υπόθεση με τον παρακάτω τρόπο

Δίνει την υπόθεση σε δικηγόρο, και ο δικηγόρος ενημερώνει τον διαχειριστή ότι:
α) για το χρονικό διάστημα από 11/3/2019 έως 31/10/2019, τα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα αναλαμβάνει να τα πληρώσει η νομική προστασία διότι είναι ασφαλισμένος.
β) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2017 έως 10/3/2019, τα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα θα αναλάβει να τα πληρώσει ο διαχειριστής (με χρήματα της πολυκατοικίας), ο δικηγόρος θα κάνει έκπτωση στα δικηγορικά έξοδα αυτής της διάρκειας, διότι για την ίδια υπόθεση πληρώνεται από την νομική προστασία.

Επιστροφή στην αρχική