Τι είναι η ασφάλιση Νομικής προστασίας;

Τι είναι η ασφάλιση Νομικής προστασίας;


Νομική Προστασία είναι εκείνος ο ασφαλιστικός κλάδος ο οποίος καλύπτει, δηλαδή πληρώνει όλα τα αναγκαία έξοδα του ασφαλισμένου, προκειμένου να μπορέσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσει το δίκιο του, σε αστικά και ποινικά δικαστήρια.

Αναλαμβάνει, εξώδικα έξοδα και δικαστικά έξοδα στα Αστικά Δικαστήρια για να διεκδικήσει αξιώσεις αποζημίωσης από τρίτους ή να αποκρούσει αξιώσεις αποζημίωσης προς τρίτους.

Αναλαμβάνει, δικαστικά έξοδα για την ποινική του υπεράσπιση, όταν παραπέμπεται να δικαστεί ως κατηγορούμενος σε ποινικό δικαστήριο για εξ αμελείας αδικήματα.

Με άλλα λόγια, με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας ο ασφαλισμένος είναι απαλλαγμένος από το οικονομικό βάρος που απαιτεί η επίλυση μίας νομικής διαφοράς, που σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να την επιβαρυνθεί ο ίδιος ή δεν θα προσέφευγε διόλου στην δικαιοσύνη για την επίλυσή της.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας εξομοιώνει τον οικονομικά ασθενέστερο διάδικο με τον ισχυρότερο αντίδικο και του παρέχει την δυνατότητα για αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκαιο κατοχυρώνοντας πλήρως τα συμφέροντα του.

Η Νομική Προστασία πληρώνει για εσάς:

  • τις αμοιβές του δικηγόρου
  • τα έξοδα διεξαγωγής της δίκης - δικαστικά έξοδα ( δηλαδή δικαστικά ένσημα, χαρτόσημα, παράβολα, μεγαρόσημα κ.τ.λ.)
  • τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
  • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων - από το δικαστηριο - μαρτύρων
  • τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων που ορίζονται από το δικαστήριο
  • τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων
  • την επιδικασθείσα υπέρ του αντιδίκου και εις βάρος του ασφαλισμένου δικαστική δαπάνη

 

Γιατί να έχω Νομική Προστασία;
Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αποτελεί ένα πολύτιμο αγαθό και επιτελεί ένα σοβαρότατο κοινωνικό έργο, παρέχοντας τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του (ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας, οικογενειάρχης κλτ.), να προσφύγει με αξιοπρέπεια στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσει τις δίκαιες απαιτήσεις του ή να προστατέψει τον εαυτό του και την οικογένειά του από κατηγορίες που στρέφονται εναντίον τους.

Αντιδικίες δηλαδή που απαιτούν χρήματα, δαπάνη πολύτιμου χρόνου και εξειδικευμένη γνώση που μεταφράζεται σε ειδική μεταχείριση από επαγγελματίες νομικούς για να προφυλαχτούν τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων.

Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα της έκβασης των δικαστικών αγώνων και η ενδεχόμενη καταδίκη στην καταβολή των δικαστικών δαπανών υπέρ του αντιδίκου . Κάτι δηλαδή που αποθαρρύνει αρκετές φορές τους πολίτες να προσφεύγουν ενώπιον των δικαστηρίων, κυρίως δε αυτών που ανήκουν στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις.

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, οι νομικές διαφορές είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι πολλαπλασιάζονται και ως εκ τούτου η ασφάλιση Νομικής Προστασίας καθίσταται άκρως απαραίτητη και πιο χρήσιμη από ποτέ.
 

 

Επιστροφή στην αρχική