Ποιοι είναι οι κοινόχρηστοι χώροι;

Ποιοι είναι οι κοινόχρηστοι χώροι;


 • Είσοδος
 • Κλιμακοστάσιο
 • Διάδρομοι που οδηγούν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες
 • Οι σκάλες
 • Πλατύσκαλα
 • Ταράτσα
 • Στέγη
 • Ανελκυστήρες (ασανσέρ)
 • Οι γενικές εγκαταστάσεις για το νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευσης, φωτισμού, κεντρικής
  θέρμανσης, οι αγωγοί σύνδεσης των αποχετεύσεων
 • Τα κουφώματα των κοινοχρήστων χώρων
 • Καπνοδόχοι
 • Πρόσοψη πολυκατοικίας, τα εξωτερικά επιχρίσματα
 • Μετώπες μπαλκονιών
 • Δώμα (αν δεν αποτελεί διαμέρισμα)
 • Περιβάλλοντας χώρος, κήπος
 • Ο ακάλυπτος χώρος

Και γενικά όλοι οι ιδιωτικοί χώροι που προορίζονται για κοινή χρήση και όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους.

Επιστροφή στην αρχική