Ποια ασφαλιστήρια μπορούν να γίνουν στους κοινόχρηστους χώρους;

Ποια ασφαλιστήρια μπορούν να γίνουν στους κοινόχρηστους χώρους;


1. Νομική προστασία του διαχειριστή πολυκατοικίας 
2. Αστική ευθύνη του διαχειριστή πολυκατοικίας
3. Ασφάλιση περιουσίας κοινόχρηστων χώρων
Οι κοινόχρηστοι χώροι μπορούν να ασφαλιστούν για ζημίες που θα συμβούν από:
• Πυρκαγιά, 
• Πυρκαγιά από δάσος, χόρτα, θάμνους
• Ζημιές από καπνό
• Ζημιές από κεραυνό
• Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία
• Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων 
• Πλημμύρα
• Καταιγίδα
• Θύελλα
• Χιόνι
• Χαλάζι
• Διάρρηξη σωληνώσεων, sprinklers, υπερχείλιση δεξαμενής νερού και αποχετεύσεων
• Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και θραύση
• σωληνώσεων 
• Ζημιές από πτώση δένδρων συνεπεία θύελλας
• Απεργίες
• Οχλαγωγίες
• Στάσεις
• Πολιτικές ταραχές
• Τρομοκρατικές ενέργειες
• Ζημιές κλέπτη στο κτίριο 
• Πρόσκρουση οχήματος
• Ζημιές από πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτό
• Έξοδα κατεδάφισης-εκκαθάρισης, αποκομιδής ερειπίων 
4. Αστικής ευθύνης προς τρίτους τεχνικού έργου στους κοινοχρήστους χώρους
Όταν μια πολυκατοικία κάνει ανακαίνιση στην πρόσοψη ή στο κλιμακοστάσιο, το ασφαλιστήριο της αστικής ευθύνης του διαχειριστή της πολυκατοικίας δεν καλύπτει αξιώσεις αποζημίωσης τρίτων.
Διότι: Γίνεται μεταβολή χρήσης της προς ασφάλιση πολυκατοικίας. 
Παράδειγμα : Γίνετε ανακαίνιση στους κοινόχρηστους χώρους, ελαιοχρωματισμοί και επιχρίσματα (σοβάτισμα) στην πρόσοψη της πολυκατοικίας και έχουν τοποθετηθεί σκαλωσιές.  Εάν πέσουν εργαλεία ή υλικά οικοδομών και προξενήσουν ζημιές  σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ή τραυματίζουν διερχόμενους. Αυτό δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης του διαχειριστή διότι η πολυκατοικία είναι πλέον εργοτάξιο.  
Για να καλυφθούν τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης τρίτων πρέπει να έχει ασφάλιση Αστικής ευθύνης προς τρίτους τεχνικού έργου.
5. Αστικής ευθύνης προς τρίτους τεχνικού έργου διαμερίσματος
Όταν σε ένα διαμέρισμα της πολυκατοικίας γίνετε ανακαίνιση οι υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες προς τρίτους δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο της αστικής ευθύνης του διαχειριστή της πολυκατοικίας, διότι το διαμέρισμα δεν είναι κοινόχρηστος χώρος.  
Για να καλυφθούν τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης τρίτων πρέπει να έχει ασφάλιση : Αστικής ευθύνης προς τρίτους τεχνικού έργου.

 

Επιστροφή στην αρχική