Περιγραφή κάλυψης Αστικής Ευθύνης του Διαχειριστή πολυκατοικίας

Περιγραφή κάλυψης Αστικής Ευθύνης του Διαχειριστή πολυκατοικίας


Αστική ευθύνη του διαχειριστή πολυκατοικίας       

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης του διαχειριστή πολυκατοικίας ή της επιτροπής διαχείρισης   αναλαμβάνει, να αποζημιώσει την ευθύνη που έχει ο διαχειριστής πολυκατοικίας ή της επιτροπής διαχείρισης, από λάθη και παραλείψεις των καθηκόντων του. Εάν κριθούν  υπεύθυνοι για ατυχήματα που θα προξενηθούν σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο και υλικές ζημιές από την λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας

Ασφαλισμένος: Ο εκάστοτε διαχειριστής της πολυκατοικίας. Συνασφαλιζόμενοι είναι και, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, δεν θεωρούνται τρίτοι.

Έκταση κάλυψης: Για  σωματικές  βλάβες ή θάνατο  και υλικές ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους, Καλύπτονται ζημίες που θα συμβούν  μόνο κατά την περίοδο της ασφαλίσεως

Κοινόχρηστοι χώροι είναι: 

 • Ο ακάλυπτος χώρος
 • Περιβάλλοντας χώρος, κήπος
 • Δώμα (αν δεν αποτελεί διαμέρισμα)
 • Μετώπες μπαλκονιών
 • Πρόσοψη πολυκατοικίας, τα εξωτερικά επιχρίσματα
 • Καπνοδόχοι
 • Τα κουφώματα των κοινοχρήστων χώρων
 • Οι γενικές εγκαταστάσεις για το νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευσης, φωτισμού, κεντρικής θέρμανσης, οι αγωγοί σύνδεσης των αποχετεύσεων
 • Ανελκυστήρες (ασανσέρ)
 • Στέγη
 • Ταράτσα
 • Πλατύσκαλα
 • Οι σκάλες
 • Διάδρομοι που οδηγούν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες
 • Κλιμακοστάσιο
 • Είσοδος

Παραδείγματα καλύψεις στους κοινόχρηστους χώρους

 • Πτώση επιχρισμάτων (σοβάδες)  από μετώπες των μπαλκονιών τραυματίζουν διερχόμενους και απαιτούν αποζημίωση
 • Πτώση επιχρισμάτων (σοβάδες) από την πρόσοψη της πολυκατοικίας πέφτουν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και προξενούν ζημιές
 • Πτώση επιχρισμάτων (σοβάδες) από την πρόσοψη της πολυκατοικίας τραυματίζουν διερχόμενους και απαιτούν αποζημίωση
 • Στους κοινόχρηστους χώρους επισκέπτης γλιστρά σε διαφημιστικά ή νερά ή σε σπασμένο σκαλοπάτι, τραυματίζετε και απαιτεί αποζημίωση
 • Πτώση επιχρισμάτων (σοβάδες) στους διαδρόμους εντός της πολυκατοικίας τραυματίζουν επισκέπτες
 • Σαθρά κάγκελα ταράτσας έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και προξένησαν ζημιές
 • Κεραία τηλεόρασης  εγκαταλειμμένη και δορυφορική κεραία (πιάτο), στην ταράτσα της πολυκατοικίας, καταρρέει από δυνατό αέρα και προξενεί ζημίες σε γειτονικό διαμέρισμα
 • Πτώση φωτεινής επιγραφής σε κοινόχρηστο χώρο, καταρρέει και  τραυματίζει διερχόμενους ή σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και προξενούν ζημιές
 • Δεν λειτουργεί ο φωτισμός στους κοινόχρηστους χώρους και τραυματίζετε επισκέπτης
 • Ηλεκτρικά καλώδια (γυμνά) έρχονται σε επαφή με παιδιά, και οι γονείς  απαιτούν αποζημίωση
 • Πτώση φωτιστικών, τζαμιών, καθρεπτών, στους κοινόχρηστους χώρους τραυματίζουν διερχόμενους στην πολυκατοικία ή γλιστρά από αυτά, τραυματίζεται και απαιτεί αποζημίωση
 • Ατυχήματα στον ανελκυστήρα (ασανσέρ)

Ειδικές εξαιρέσεις : 

 • Ζημίες που οφείλονται σε μεταφορά φορτίου.
 • Ζημιές που προκαλούνται σε πρόσωπα που συνδέονται με το τον Ασφαλιζόμενο με σύμβαση ή και σχέση εργασίας, έργου ή εταιρική σχέση, οποιουδήποτε τύπου π.χ. υδραυλικούς,  ηλεκτρολόγους, συντηρητές καυστήρων πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης, κηπουρούς κτλ.
 • Ζημιές που οφείλονται ή σχετίζονται με την άσκηση επαγγελματικής ή άλλης βιοποριστικής δραστηριότητας του Διαχειριστή, των συνιδιοκτητών και των ενοίκων της πολυκατοικίας.
 • Ζημίες από διαρροή-διάρρηξη σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών, καιρικά φαινόμενα, φυσικά φαινόμενα (λ.χ. σεισμός), ζημίες από νερά.
 • Δεν καλύπτονται ζημίες από πρόσκρουση, σύγκρουση οχημάτων εντός των χώρων στάθμευσης ή της αυλής.   Και εν γένει ευθύνη από αυτοκινούμενα οχήματα.
 • Ζημιές τρίτων συνεπεία πτώσης αντικειμένων από τα μπαλκόνια της Πολυκατοικίας (λ.χ. γλάστρες, αντικείμενα). Διευκρίνιση : Από τις μετώπες των μπαλκονιών η πτώση επιχρισμάτων καλύπτεται
 • Ευθύνη φύλαξης περιουσίας τρίτων. Ζημιές που προκαλούνται σε αντικείμενα ιδιοκτησίας τρίτων που βρίσκονται στην φύλαξη, τον έλεγχο, τη φροντίδα ή την κατοχή της συνιδιοκτησίας.

 

 

Επιστροφή στην αρχική