Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας

Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας


Η γενική Συνέλευση συγκαλείται με τον τρόπο και τις προθεσμίες που αναφέρονται στον κανονισμό και συνεδριάζει και αποφασίζει με βάση τις πλειοψηφίες που αναφέρονται σε αυτόν . Στη γενική συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες οποιασδήποτε ιδιοκτησίας στο κτήριο. Οι ψήφοι τους είναι ανάλογοι με το μέγεθος των μεριδίων τους στα χιλιοστά επί του οικοπέδου. Σε κάθε Γενική συνέλευση εκλέγεται πρόεδρος και γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών, σε ειδικό βιβλίο (τετράδιο),  στα οποία αναφέρονται οι παρευρισκόμενοι και οι αποφάσεις που πάρθηκαν. 
Κάθε χρόνο συνήθως η γενική συνέλευση εκλέγει ως  διαχειριστή έναν εκ των συνιδιοκτητών με ετήσια θητεία. 


Διαχείριση πολυκατοικίας
Συχνά λόγω της απροθυμίας πολλών συνιδιοκτητών να εκτελέσουν τα καθήκοντα του διαχειριστή, αφού αυτά είναι αρκετά και πολλές φορές απαιτούν πολύ από τον πολύτιμο χρόνο μας, καταφεύγουν στην λύση να εκλέγουν τον υπεύθυνο κάποιου γραφείου διαχείρισης πολυκατοικιών σαν διαχειριστή (αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση της πολυκατοικίας)  , ο οποίος επιμελείται τις πληρωμές, τις εισπράξεις, την παραλαβή του πετρελαίου, την ειδοποίηση των συντηρητών, ( βυτίο βόθρου, συντηρητή καυστήρα ) και γενικώς ασχολείται με ότι έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας. 
 

Επιστροφή στην αρχική