Ευθύνες διαχειριστή και Ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων

Ευθύνες διαχειριστή και Ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων


Ο Διαχειριστής Πολυκατοικίας είναι ο εντολοδόχος των συνιδιοκτητών για την διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων ενός κτιρίου. Εκλέγεται από τη συνέλευση και έχει αρκετές αρμοδιότητες. Η μη σωστή εκτέλεση αυτών των αρμοδιοτήτων έχει ποινική και αστική ευθύνη. Υπάρχουν αρκετές αποφάσεις δικαστηρίων όπου ο διαχειριστής κλήθηκε να αποζημιώσει με αρκετές χιλιάδες ευρώ ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους (περιλαμβάνονται και οι ένοικοι της πολυκατοικίας). Έτσι κρίνεται αναγκαία η ασφάλεια αστικής ευθύνης του διαχειριστή.

Επιστροφή στην αρχική