Διαδικασίες αποζημίωσης από την Νομική  Προστασία

Διαδικασίες αποζημίωσης από την Νομική Προστασία


Όταν κάποιο γεγονός καλύπτεται από την Νομική  Προστασία ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες 

Γίνεται αναγγελία συμβάντος  προς την Νομική  Προστασία, συμπληρώνετε την φόρμα αναγγελίας  συμβάντος.

Ενημερώνεται η Νομική  Προστασία για την υπόθεση. Και επιλεγεί ανάλογα με την περίπτωση ,να κινηθεί με εξώδικο τρόπο ή, να δικαστεί στα δικαστήρια. 

Ενημερώνεται από την Νομική  Προστασία ο ασφαλισμένος ποιος είναι ο δικηγόρος, που έχει αναλάβει την υπόθεση ώστε να επικοινωνήσει για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για να οδηγηθεί μια υπόθεση της πολυκατοικίας στα δικαστήρια πρέπει να υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία, ο οποίος ασκεί νομίμως τα καθήκοντά του. Δηλαδή πρέπει να έχει εκλέγει μετά από γενική συνέλευση της πολυκατοικίας και να έχουν γραφτεί πρακτικά σε τετράδιο για την ανάθεση στα καθηκόντων στον διαχειριστή  . Αυτά μπορούν να γίνουν, δηλ. η γενική συνέλευση και εκλογή διαχειριστή. Και μετά από την ύπαρξη ενός συμβάντος. 

Εάν δεν έχει γίνει νόμιμη διαδικασία μέσω γενικής συνέλευση της εκλογής του διαχειριστή, η αγωγή που θα κάνει ο διαχειριστής εκπρόσωπος της πολυκατοικίας, κινδυνεύει από το δικαστήριο να γίνει : Απόρριψη αγωγής για λόγους μη ουσιαστικούς, νομική αοριστία αγωγής (θέμα νομικής φύσεως)   

Για την δικαστική διεκδίκηση κοινοχρήστων, απαραίτητα είναι τα εξής:

  1. Αναγγελία ζημιάς
  2. Αντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού της πολυκατοικίας
  3. Πιστοποιητικό μεταγραφής των ανωτέρω
  4. Πλήρη στοιχεία οφειλέτη
  5. Ο αριθμός συμβολαίου του οφειλέτη με τον τόμο και τον αριθμό μεταγραφής αυτού  (όχι απαραίτητα αντίγραφο, αρκεί και απλή αναφορά)
  6. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου πρακτικού Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τον τελευταίο διαχειριστή
  7. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού που αναθέτει το έργο της διαχείρισης σε εταιρία (μπορεί να είναι το ίδιο με το ανωτέρω ή αν η εταιρία είναι και ο διαχειριστής  είναι ένα)
  8. Τις αποδείξεις εξόδων κάθε οφειλόμενου μήνα, έστω και φωτοτυπία
  9. Αν κάποιο έξοδο προέρχεται από απόφαση Γενικής Συνέλευσης (π.χ. αμοιβή διαχειριστή), επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού

    Τα στοιχεία 1, 2, 3 και 4, αν δεν υπάρχουν μπορούν να βρεθούν με έρευνα στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία
 

 

Επιστροφή στην αρχική