Ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας απο πυρκαγιά, σεισμό, νερά

Ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας απο πυρκαγιά, σεισμό, νερά


Όλοι σχεδόν οι κανονισμοί πολυκατοικιών ρητά επιβάλλουν στο διαχειριστή να προβαίνει σε ασφάλιση των κοινόχρηστων μερών και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας από πυρκαγιά, πλημμύρα, έκρηξη, σεισμό, νερά και τους λοιπούς συνήθεις κινδύνους. Το κέρδος σε περίπτωση ζημιάς τους δεν είναι μόνον ότι θα αποκατασταθούν οι ζημιές, αλλά και ότι θα αποφευχθούν οι μετέπειτα συγκρούσεις των συνιδιοκτητών σχετικά με την κάλυψη της σοβαρότατης δαπάνης αποκατάστασης. Ο διαχειριστής οφείλει συνεπώς όχι μόνον να ασφαλίζει τα κοινόκτητα αλλά και να παροτρύνει τους συνιδιοκτήτες να ασφαλίζουν και τις ιδιοκτησίες τους από τους συνήθεις κινδύνους. Δεδομένου ότι όταν συμβεί ζημία στους κοινόχρηστους χώρους η οποία προήλθε από ένα διαμέρισμα, τότε η ευθύνη της αποζημίωσης  βαρύνει τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Π.χ. πυρκαγιά, ή το πλέον σύνηθες, ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από διαρροή υδάτων, που προήλθε από  διαμέρισμα  ο υπαίτιος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος και  θα αναγκαστεί να αποζημιώσει και τις ζημιές των κοινόχρηστων χώρων.

Επιστροφή στην αρχική